Navigácia

Streda 22. 9. 2021

Dokumenty: COVID-19

Vyhlásenie zákonného zástupcu alebo plnoletého žiaka - Príloha 4

Vyhlásenie návštevníka školy o bezinfekčnosti - potvrdenie_pre_navstevnika_skola.docx

 

 

 

Škola je zapojená do vzelávania  neziskovéj organizácie   JA SLOVENSKO.

Projekty

Vitajte na EduPage

Drahí Študenti,

na tejto stránke nájdete Vaše rozvrhy, aktuálne suplovanie a ďalšie užitočné informácie o našej škole. Dúfame, že stránka bude pre Vás užitočná.

 

 • Dňa 28.mája 2021 žiaci Gymnázia Mateja Hrebendu v Hnúšti navštívili obyvateľov Domova dôchodcov a sociálnych služieb v Klenovci. Obyvatelia domova ako aj personál zariadenia nás milo privítal v priestoroch krásnej záhrady. Obyvatelia na nás čakali v altánku a milo sa usmievali. Úvodnými slovami básne sa prihovorila Rebeka Vranská :

  Starosti, trápenia,

  na chvíľu nechajme,

  pocit šťastia i radosti

  všetci vychutnajme.

  Lebo tieto krásne chvíle

  len málo trvajú ,

  spev vtáčikov,

  lásku v žití nám pripomínajú.

  Aj májový dáždik

 • Aj naša škola reagovala na výzvu Okresného úradu v Rimavskej Sobote, vypracovala projekt a opäť bola úspešná. Vďaka podpore Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky, podpore najmenej rozvinutých okresov sa škole podarilo získať finančné prostriedky vo výške 46 015€. V marci 2021 boli na škole zriadené 2 nové učebne – jazyková a informatická. V prvej fáze došlo k samotnej úprave obidvoch miestností- vystierkovanie, vymaľovanie, nová elektroinštalácia, umývadlo, svietidlá, podlaha...Následne boli tieto učebne vybavené modernými IT technológiami. Nová jazyková učebňa bude obsahovať 16 pracovísk pre žiakov s kvalitnými slúchadlami a 1 pracovisko pre učiteľa s centrálnou riadiacou jednotkou a programom, ktorý ovláda všetky žiacke pracoviská cez riadiacu jednotku. Vďaka učebni Zero Klient má učiteľ väčší dohľad nad žiakmi bez toho, aby „stál žiakovi za chrbtom“. Vie kontrolovať žiacke plochy a ak treba zasiahnuť do žiackej práce ihneď, vie blokovať prístup na internet a sociálne siete, môže zdieľať svoju pracovnú plochu ostatným žiakom, môže poslať rôzne typy súborov ktorémukoľvek žiakovi jedným kliknutím a taktiež žiaci naopak učiteľovi- napríklad po ukončení testu. Môže komunikovať so žiakom samostatne cez vlastný integrovaný Chat bez toho, aby vyrušoval ostatných. Je tu tiež možnosť hlásenia sa žiakov cez interný softvér namiesto dvíhania rúk, možnosť vytvorenia personálneho priečinka pre každého používateľa a mnoho ďalších funkcií. Sp

 • Ešte v minulom školskom roku sa naša škola stala úspešnou pri vypracovaní projektu a zapojila sa do programu Fulbright Slovak Republic. Týmto spôsobom sa jej ako jedinej v rámci Banskobystrického kraja podarilo získať grant na 10-mesačné hosťovanie amerického lektora/asistenta, absolventa štvorročného bakalárskeho štúdia v USA, ktorý bude na škole asistovať učiteľovi alebo samostatne učiť angličtinu. Vzhľadom na pandemickú situáciu sa nepodarilo daný projekt realizovať v minulom školskom roku, a tak sa študenti na prítomnosť amerického lektora môžu tešiť od septembra nasledujúceho školského roka.

 • Vďaka podpore Národnej energetickej spoločnosti a.s. a fínskeho partnera Helen 3 študenti siedmej A triedy (Milan Kyseľ, Diana Kiráľová, Daniel Šebo) sa v dňoch 4.- 6. marca 2020 zúčastnili exkurzie vo Fínsku v Helsinkách. Navštívili elektráreň Salmisaari Helen. Projekt bol realizovaný vďaka podpore Rimavskej energetickej, s.r.o. Cieľom tohto projektu bolo zistiť a preskúmať spôsob fungovania elektrárne, zásobovanie obyvateľstva teplom, spôsob vykurovania či ochladzovania. Ich úlohou bolo natočiť z daného miesta súťažné video. Následne bolo video umiestnené na Facebooku Teplo Slovenska a študenti súťažili s Gymnáziom Poštová 9 Košice. Vzhľadom na veľkosť gymnázia to bola pre našich študentov veľká konkurencia, ale vďaka dobrej stratégii sa im nakoniec podarilo zvíťaziť. Predstavitelia spoločnosti im osobne odovzdali víťazné ceny a keďže ich video bolo skutočne na dobrej úrovni, môžu byť naň právom hrdí. Následne študenti natočili ešte 1 video, ktoré monitoruje spôsob vykurovania v meste Hnúšťa. Dané video poslúži aj ako propagačný materiál pre Národnú energetickú spoločnosť a.s., ktorá sa chystá pokračovať v projektoch a podporovať týmto spôsobom ďalších šikovných mladých ľudí. Ďakujeme všetkým, ktorí nás podporili a našim študentom srdečne blahoželáme.

 • Diana opäť nesklamala

  Aj napriek dištančnému vzdelávaniu, ktoré trvalo od októbra 2020 do mája 2021, sa naši študenti zapojili do regionálnej fyzikálnej súťaže FYZKUS, ktorú organizovalo CVČ Junior v Banskej Bystrici. Súťaž prebiehala počas šk. roka 2020/2021 v troch kolách, pričom v každom kole žiaci riešili teoretické a praktické úlohy vo forme pokusov. Najlepšie sa umiestnila Diana Kiráľová zo 7.A triedy, ktorá obsadila 3. miesto. Je chvályhodné, že Diana sa aktívne zapája do tejto súťaže už tretí rok s vynikajúcim umiestnením.

 • Olympijský deň

  Dňa 1.6. sme my, žiaci 7.A triedy a zároveň členovia firmy Bamb-I, vytvorili pre našich spolužiakov rôzne aktivity pri príležitosti Medzinárodného dňa detí a Olympijského dňa. Každá trieda prišla na ihrisko a vystriedala sa samostatne na všetkých aktivitách, zapísali sme im body, na konci dňa sme spočítali body zo všetkých aktivít a zistili, kto vyhral. Víťazom sa stala trieda 4.A, ale ocenenie získala každá trieda, pretože aj snaha sa cení. Žiaci si zasúťažili napríklad v hode granátom, skákaní vo vreci, hodom kruhu na tyč a v mnohých ďalších aktivitách. Išlo o presnosť, či rýchlosť, ale v prvom rade o zábavu. Sme veľmi radi, že sa žiaci zapájali a s radosťou robili rôzne aktivity, pri ktorých im sem-tam pomohli aj ich triedni učitelia. Samozrejme ďakujeme aj učiteľskému zboru, vďaka ktorému nám bolo umožnené uskutočniť tieto aktivity a potešiť deti počas vyučovania.

 • Slávnostná rozlúčka maturantov

  Naši absolventi sa rozlúčili so školou, vyučujúcimi a ostatnými zamestnancami školy. Súčasťou slávnostného odovzdávania maturitných vysvedčení na MsÚ v Hnúšti bolo i ocenenie najlepších študentov, ktorí sa počas štúdia aktívne zapájali do činnosti školy a úspešne nás reprezentovali na krajských i republikových súťažiach.

  Našim absolventom prajeme veľa úspechov na vysokých školách a v osobnom živote.

 • Do prírody s Pl@ntNet

  PlantNet - Aplikácia, ktorá Vám odhalí názov rastliny

  Aplikácia bezplatne pomôže laikom určovať druhy rastlín, ktoré sa vyskytujú v ich okolí. Či to je les, záhradka, alebo aj neďaleká lúka, Pl@ntNet si stým hravo poradí. Aplikácia identifikuje druhy rastlín z fotografií na základe softvéru pre vizuálne rozpoznanie. Druhy rastlín, ktoré sú dostatočne ilustrované v referenčnej botanickej databáze, je možné ľahko identifikovať. Celková databáza obsahuje viac ako 26 700 druhov rastlín, z ktorých približne 6680 druhov predstavuje Európske rastliny.

 • Riaditeľstvo Gymnázia Mateja Hrebendu v Hnúšti

  oznamuje rodičom žiakov 4. ročníka osemročného štúdia,

  že dňa 9. júna 2021 sa uskutoční Testovanie 9

  z predmetov matematika a slovenský jazyk a literatúra.

  Ďalšie informácie k Testovaniu 9

  https://www.nucem.sk/sk/merania/narodne-merania/testovanie-9/roky/2020-2021

  vedenie GMH

 • Biologická olympiáda

  Biologická olympiáda kategória A – krajské kolo

  Dňa 11. marca sa naše žiačky, Diana Kiráľová (siedma A) a Zdenka Slatinská (ôsma A) zúčastnili krajského kola biologickej olympiády kategórie A - posterovej časti online formou. Súťaž pozostávala z obhajoby práce. Dianka spracovala ekologickú tému, ktorá sa týkala zistenia množstva odpadu, ktorý sa v našom meste vyprodukuje počas Pamiatky zosnulých v mestskom cintoríne a v cintoríne Hnúšťa časť Likier. Čísla sú alarmujúce a málokto z nás si to uvedomuje. Nasledovali výpočty, z ktorých jej vyšlo, že v cintoríne je dokopy 3684 miest. Priemerný počet kahancov na jednom hrobovom mieste je od 8 do 15, a teda celkový priemerný počet kahancov bol od 26 tisíc do 50 tisíc, čo je približne takmer 3,7 až 7 ton, v prípade veľkých kahancov až 10 ton. Zdenka mala prácu zameranú na zistenie vplyvu modernej technológie na telesnú zdatnosť žiakov. Mala možnosť vo svojej práci porovnať telesnú zdatnosť žiakov vo veku 12 a13 rokov v období rokov 1998, 2008 a 2020. Telesná zdatnosť sa týkala pohybovej aktivity sed-ľah, skok do diaľky z miesta a člnkový beh. Z porovnania výsledkov vyplýva, že telesná zdatnosť mladých ľudí klesá a narastá priemerná váha. Na zdatnosť má veľký vplyv aj spôsob života mladých ľudí, ktorí trávia svoj voľný čas prevažne pred počítačom alebo s mobilom v ruke.

 • Vážení rodičia

  Riaditeľstvo Gymnázia Mateja Hrebendu v Hnúšti Vám oznamuje, že na základe rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a uznesenia Vlády Slovenskej republiky, ako aj odporúčania epidemiologického konzília sa upravuje vyučovanie v školách od 10. mája 2021 podľa COVID AUTOMATU.

  Na základe toho od 10. 5. 2021 bude prebiehať vyučovanie prezenčnou formou. To znamená, že do školy nastupujú žiaci všetkých ročníkov (tretia A, štvrtá A, piata A, šiesta A, siedma A a ôsma A trieda).

 • Počas dištančného vzdelávania si žiaci vyšších ročníkov osemročného Gymnázia M. Hrebendu v Hnúšti pripomenuli Deň Zeme vychádzkou do okolitej prírody.

  Počas vychádzky vyzbierali odpadky, ktoré našli v prírode. Zdokumentovali znečistené miesta, a aj miesta, ktoré ich zaujali výnimočnosťou alebo svojou prírodnou krásou.

  Takto opísali svoje postrehy z vychádzky:

  Počas prechádzky som si mohla oddýchnuť a vyčistiť si kúsok hlavu. Ale najmä som si oddýchla od počítača a školy.

  Táto aktivita sa mi páčila, bola zaujímavá a aj užitočná. Určite by som privítal viac takýchto zaujímavých aktivít .

 • Deň Zeme na našej škole

  Deň Zeme na našej škole

  Všetko sa deje v dnešnej dobe trocha netradične. Aj Deň Zeme na našej škole. Nemohli sme sa zapojiť do čistenia nášho mesta, svojho okolia ani uskutočniť aktivity venované ochrane životného prostredia. Ale aj tak sa snažíme medzi svojimi žiakmi šíriť osvetu, myšlienky, pomocou ktorých chceme vzbudiť pochopenie dnešnej alarmujúcej situácie znečistenia životného prostredia a úlohy ich, našej mladej generácie, pri jej ochrane.

  V rámci hodín dištančného vyučovania sme v úvode hodiny viedli so žiakmi diskusiu na danú problematiku a následne im boli pustené filmy Koniec sveta v roku 2050 alebo Oceány plné plastov. Žiaci mohli napísať svoje myšlienky týkajúce sa životného prostredia, jeho znečistenia, ochrany a čím môžu oni prispieť k jeho záchrane.

 • Vážení rodičia

  Riaditeľstvo Gymnázia Mateja Hrebendu v Hnúšti Vám oznamuje, že na základe rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a uznesenia Vlády Slovenskej republiky, ako aj odporúčania epidemiologického konzília sa upravuje vyučovanie v školách od 26. apríla 2021 podľa COVID AUTOMATU.

  Na základe toho od 26. 4. 2021 bude prebiehať vyučovanie nasledovne:

  1. Do školy nastupujú žiaci tretieho a štvrtého ročníka (tretia A a štvrtá A trieda).
  2. V preze
 • Deň Zeme

  Deň Zeme – najznámejší a najpopulárnejší spomedzi medzinárodných dní s environmentálnym zameraním sa prvýkrát slávil v Amerike pred 50-timi rokmi ( 22. apríla 1970). O niečo neskôr sa k Amerike pripojil aj zvyšok sveta a 22. apríl sa stal Medzinárodným dňom Zeme.

  Cieľom tohto dňa je upozorniť ľudí na problémy životného prostredia. Pripomenúť si našu závislosť na zemských zdrojoch, ktoré nie sú nevyčerpateľné. Aj keď mnohé sú obnoviteľné, na svoju obnovu potrebujú čas a vhodné podmienky, na čo my – ľudia, túžiaci po okamžitom uspokojení svojich potrieb, často zabúdame. Dôsledkom takéhoto správania je nielen pretrvávajúci problém s všadeprítomným odpadom, ale aj nadchádzajúca klimatická kríza.

 • Voda je niečo, bez čoho by som si nevedela predstaviť život. Ja osobne mám čistú vodu z vodovodu veľmi rada . Voda má veľmi veľa využití, či už na osobnú hygienu, alebo iné každodenné činnosti, proste - vodu potrebuje skrátka každý. Zvieratá, rastliny, ľudia...
  Ale je problém v tom, že niektorí ľudia si nevážia to, čo majú. Príroda nám dáva všetko a my ju len znečisťujeme. Našla som milión obrázkov vôd, ktoré boli plné smetí a zvierat, ktoré sa do tých smetí zachytávajú.
  Ak budeme pokračovať takto ďalej- vyhadzovať odpadky do vody a znečisťovať ju- tak si myslím, že nebude na Zemi žiadna voda alebo bude niekde pod hromadou smetí. Voda je niečo, čo má podľa mňa rád každý. Mali by sme si vážiť, že máme každý deň neobmedzený zdroj pitnej vody. V niektorých častiach krajiny to tak nie je.

Novinky

Kontakt

 • Gymnázium Mateja Hrebendu, Hlavná 431, 981 12 Hnúšťa
  Hlavná 431, 981 12 Hnúšťa
 • 047 542 2301

Fotogaléria