Navigácia

Partners

Utorok 16. 10. 2018

Novinky

 • Dňa 15.10.2018 o 15.00 sa uskutoční plenárne rodičovské združenie, po ktorom budú nasledovať triedne rodičovské združenia.

  Účasť nutná.

 • My, študenti maturitného ročníka, sme si v mesiaci september spríjemnili deň aktivitami spojenými s environmentálnymi problémami. Aj v tomto mesiaci môžete v kalendári nájsť viaceré dni týkajúce sa tejto témy. Do triedy priniesla nápad hlavne naša triedna pani profesorka, ktorá nám chcela ukázať, že maturitná téma „enviro“ môže byť pre každého z nás hračka. Tiež sme formou nástenky so základnými informáciami o našej akcii obohatili aj našich mladších spolužiakov. V pondelok ráno si tak každý pri vstupe do školy mohol všimnúť, že sa deje niečo nezvyčajné. Celý deň sa niesol v duchu anglického jazyka. Už pred vyučovaním si každý z nás obliekol tričko s anglickým heslom, ktoré sa týkalo environmentálnych problémov na Zemi. Na hodinách konverzácie v anglickom jazyku sme preberali presne túto tému a každý tak mohol využiť aj pripravené tričká s heslami a aj touto cestou si uvedomiť niečo, čomu bežne nevenuje svoju pozornosť. Myslím si, že táto maturitná téma už nie je pre nikoho strašiakom, pretože je prepojená okrem teoretických vedomostí s vlastnými skúsenosťami. Možno to je len maličkosť, ktorou prispejeme k tomu, aby sa nám tu žilo lepšie. Nikdy to však nie je zbytočnosť!

 • 21.septembra čakalo na žiakov prvej a druhej A triedy milé prekvapenie. Vyučujúce jazykov pre nich pripravili zaujímavé aktivity.

  Noc jazykov – Night of languages – Die Nacht der Sprachen – НОЧЬ ЯЗЫКОВ – začala už popoludní. Všetci žiaci sa stretli v školskej záhrade, kde pre nich pán školník postavil vatru. Spoločne sme zaspievali pesničku a zapálili vatru. Opekačka, veselá vrava, smiech, ale hlavne usmiate tváre detí. Všetci sa cítili príjemne. Po opekačke a s plnými bruškami sme sa presunuli do tried. Neboli v nich klasické hodiny. Boli to hodiny učenia sa hrou – krížovky, osemsmerovky, piesne, tančeky, nové slovíčka... Všetky aktivity robili deti s radosťou a čas rýchlo plynul. Dievčatá a chlapci dravo súťažili, aby boli najlepší a získali malú vecnú cenu. Ale hlavne – nikto sa nenudil.

 • V dňoch 26.5. - 31.6. 2018 som sa zúčastnila na Majstrovstvách Európy súťaže armwrestling (pretláčanie rukou , ktoré sa tento rok konali v Sofii hlavnom meste Bulharska. Súťaž bola na dobrej úrovni, tak ako každý rok a snažila som sa dosiahnuť čo najlepšie umiestnenie. Súťažila som v kategórií do 50kg. Tento rok som posledný rok juniorka do 18 rokov a budúci rok ma čaká o dosť ťažšia kategória do 21 rokov. Myslím si, že moja príprava na tohtoročné Majstrovstvá Európy nebola 100% a to najmä kvôli zdravotným problémom. Ľavej ruke som verila viac, ale nepodarilo sa mi získať medailové umiestnenie a skončila som na 5.mieste. Tento pre mňa "malý" neúspech som prežívala ťažko a nedávala som si už nejaké ambície na pravú ruku. Zakríkla som to a na druhý deň som si vybojovala striebornú medailu a stala sa tak vicemajsterkou Európy. Veľmi som sa potešila, pretože sa mi tak otvorila možnosť vycestovať na Majstrovstvá sveta, ktoré budú až na jeseň v októbri v Turecku (Antalya), takže to bude aj taká malá dovolenka. Teším sa a pokračujem aj naďalej v príprave a uvidíme, aké umiestnenie sa mi podarí vybojovať na MS v Turecku.

 • Riaditeľstvo Gymnázia Mateja Hrebendu v Hnúšti vyhlasuje 2. kolo prijímacích skúšok do 1. ročníka 8-ročného a 4-ročného štúdia pre školský rok 2018/2019.

  Termín konania prijímacích skúšok : 19. 6. 2018 o 8.00.

  Prijímacie skúšky pozostávajú z testu z matematiky a slovenského jazyka a literatúry.

  Prihlášky na štúdium je potrebné doručiť najneskôr do 6.6.2018 na sekretariát školy.

 • Quest – viete čo to je ? Ak by ste si to preložili z angličtiny, znamená to pátranie, hľadanie.

  Naša škola, Gymnázium Mateja Hrebendu, sa v tomto školskom roku zapojila do projektu: Tajný život mesta 2. Garantom je nezisková mimovládna organizácia Živica. Podstatou tohto projektu bolo vytvorenie questu – hľadačky, zameraného na odhaľovanie prírodných krás mesta v ktorom sa škola nachádza. Túto hľadačku vytvorili žiaci štvrtej A triedy našej školy. Hľadačka má štyri hlavné stanovištia a piate, ktoré je určené pre tých, ktorí majú radi turistiku. Hľadačka je určená pre všetky vekové kategórie, od tých najmenších, až po najstarších, ktorí si chcú trošku oddýchnuť a pokochať sa krásou našej prírody ukrytej vo výstavbe nášho mesta.

 • V tomto školskom roku 2017/2018 naša škola pokračuje v projekte Tajný život mesta , ktorý bol v minulom školskom roku zameraný na objavovanie biodiverzity rastlín v našom meste. Zároveň našou úlohou bolo zoznámiť širokú verejnosť s programom PlanNet, ktorý vytvoril tým francúzskych vedcov. Do tohto programu je zapojených viacero krajín. Program si môže stiahnuť do svojho mobilu každý a pomocou neho si určiť rastlinu, ktorej nepozná názov. Každý z vás môže prispieť peknou fotografiou rastliny do veľkej databázy rastlín z rôznych kútov sveta.

 • Slávnostné odovzdávanie maturitných vysvedčení na Mestskom úrade v Hnúšti – 31. máj 2018

  „...A už je to tu. Toľko sme sa jej báli – záverečná.

  A už je to tu, koľko sme pred ňou stáli – záverečná...

  ... Koľko času zrazu zostáva a aj tak každý prehráva,

  kto skúša dobehnúť.“

  ( Iné Kafe – Záverečná )

  Pozrite si album: http://gymhnusta.edupage.org/photos/?photo=album&gallery=75

 • Študenti kvarty (4.A) sa zúčastnili IQ olympiády. Základné kolo prebehlo on-line formou – študenti plnili úlohy pri počítači. Vynikajúco si počínala naša Diana Kiráľová ktorá z 5400 zúčastnených postúpila medzi 80 najlepších do regionálneho kola (Žilinský, Trenčiansky a Bansko Bystrický kraj) ktoré sa konalo v Žiline 9. mája 2018.

  Tu to už bolo oveľa náročnejšia ako v základnom kole. Diana skončila na veľmi peknom 32 mieste a iba pár bodov jej chýbalo na postup do celoslovenského kola. Srdečne gratulujeme!

Novinky

Kontakt

 • Gymnázium Mateja Hrebendu, Hlavná 431, 981 12 Hnúšťa
  Hlavná 431, 981 12 Hnúšťa
 • 047 542 2301

Fotogaléria