Navigácia

Partners

Streda 23. 5. 2018

Novinky

 • NAŠĽAPUJTE ZĽAHKA

  ...si šokovaný, čo sa to deje v našej škole?

  ...si šokovaný, že po podlahe sa pohadzujú Tvoje fotografie?

  ...si šokovaný, ako si toto mohol niekto dovoliť?

  TOTO môže urobiť každý!

  Si si istý, že fotografie, ktoré dávaš na Facebook alebo Instagram majú nastavené správne súkromie a nie sú verejné?

  Vytlačili sme LEN verejne prístupné fotografie z Tvojho Facebooku a Instagramu. Nemáme Ťa v priateľoch a sme úplne cudzí ľudia, ktorí brázdia internet.

  O čo nám šlo:

  Našim cieľom bolo ukázať ako (NE)máš chránené fotky na sociálnych sieťach.

 • Pohár z Čiech putuje do Gymnázia Mateja Hrebendu v Hnúšti

  V dňoch 25.-26.4.2018 sme sa ja - Lea Romana Bálintová a moja spolužiačka Ivana Kyseľová, žiačky sekundy, zúčastnili na Grandfinále Prezentiády v Brne.

  Prezentiáda je súťaž, v ktorej žiaci uplatňujú svoje prezentačné vlohy, tvorivosť, zdokonaľujú si vystupovanie pred publikom ako i svoje komunikačné schopnosti. Žiaci sú rozdelení do dvoch kategórií- základné školy a stredné školy. Súťažiaci majú možnosť výberu z dvoch tém. K zvolenej téme vytvoria svoju prezentáciu, ktorú prezentujú pred odbornou porotou. V Grandfinále sa stretnú tí najlepší z Čiech a Slovenska a bojujú o titul najlepšieho prezentátora.

 • Žiaci Gymnázia Mateja Hrebendu vzorne reprezentujú v bedmintone svoju školu, mesto Hnúšťa a Banskobystrický kraj

  Každoročne sa v rámci Slovenskej republiky uskutočňujú okresné, oblastné a krajské kolá v bedmintone školských družstiev a víťazi krajského kola postupujú na Majstrovstvá Slovenskej republiky. V tomto roku sa M SR odohrali 10.-11.apríla 2018 v Liptov Aréne v Liptovskom Mikuláši, kde tí najlepší bojovali o titul majstrov Slovenska.

  V okresnom kole mala naša škola zastúpenie vo všetkých kategóriách – žiačky a žiaci ZŠ: Lea Romana Bálintová, Ema Kovalančíková, Jessica Bobáková, Jozef Trnavský, Samuel Vranský, žiačky a žiaci SŠ: Monika Hrušková, Vanessa Mináčová, Frederika Bálintová, Zdenka Slatinská, Alžbeta Bálintová, Annamária Brndiarová, Dárius Bálint, Martin Vrbinský. Do krajského kola sa z 1. miesta prebojovali žiačky a žiaci SŠ. Naši chlapci si v krajskom kole vybojovali 2.miesto a dievčatá v zložení Vanessa Mináčová, Monika Hrušková a Frederika Bálintová vybojovali 1.miesto a reprezentovali Banskobystrický kraj na M SR v kategórii SŠ. Zo skupiny dievčatá postúpili z druhého miesta. V konečnom súboji o tretie miesto vyhrali a pre školu vybojovali cennú bronzovú medailu a pohár.

 • Sadili sme stromčeky ...

  Deň Zeme je deň venovaný Zemi, ktorý sa každoročne koná 22. apríla. V modernom poňatí ide o ekologicky motivovaný sviatok, upozorňujúci ľudí na dopady ničenia životného prostredia a rozvíjajúcu diskusiu o možných riešeniach. Prvá oslava Dňa Zeme sa uskutočnila 22. apríla 1970.

  Je potrebné si uvedomiť, že zemské zdroje nie sú nevyčerpateľné, a tak sa 15 študentov 3. B triedy Gymnázia Mateja Hrebendu v Hnúšti pod vedením Mgr. Jána Štefánika rozhodlo jeden z týchto zdrojov posilniť a piatok 20. apríla dopoludnia venovali výsadbe stromčekov neďaleko Hnúšte na Sinci v spolupráci so štátnym podnikom Lesy Slovenskej republiky. Hneď ráno sa žiaci vyviezli ku „snehovej jame“ pre sadenice stromčekov. Sprevádzaní boli zamestnancami podniku Lesy SR, zhodou okolností bývalými absolventmi Gymnázia Mateja Hrebendu – Ing. Trochom, Ing. Svinčiakom a Ing. Hajnákom, ktorí žiakov privítali, rozdelili sadenice a náradie a vyviezli ich na Sinec, kde sa po pokynoch a inštruktáži, ako sadiť sadenice, ako vykopať jamu, ako zakryť koreň, kedy je stromček dobre vysadený, s chuťou pustili do práce. Šikovným žiakom sa s ľahkosťou podarilo vysadiť všetky pridelené sadenice ( 750 kusov ). Po uprataní odpadu sa spokojní z dobre vykonanej práce vrátili domov. Podobným dobrovoľníckym aktivitám sa študenti v budúcnosti určite vyhýbať nebudú, naopak radi zapoja to tejto skúsenosti aj žiakov nižších ročníkov.

 • 21. 4. 2018 sa konali v Mestskej športovej hale v Hnúšti Majstrovstvá Slovenska v Bikiny fitness, Body fitness a v Kulturistike juniorov.

  V kategórii Bikiny fitness naša študentka Michaela Ďubeková obsadila 4. miesto a postúpila na Majstrovstvá Európy do španielskej Santa Susanny.

  ( na fotografii druhá zľava )

 • Vedomostná súťaž žiakov z histórie 2. svetovej vojny a boja proti fašizmu

  Dňa 12. 4. 2018 sa naše družstvo dievčat z kvarty v zložení Hannah Bodollóová, Lucia Hedvigová a Diana Kiráľová zúčastnilo vedomostnej súťaže žiakov z histórie 2. svetovej vojny a boja proti fašizmu. Dievčatá suverénne zvíťazili a postúpili do oblastného kola, ktoré sa uskutoční v CVČ v Rimavskej Sobote 4. mája 2018.

 • Gymnázium Mateja Hrebendu Hlavná 431 981 12 Hnúšťa

  Kritériá

  prijatia na štúdium do 1.ročníka 4-ročného štúdia pre školský rok 2018/2019

  Študijný odbor gymnázium

  7902 J

  Počet rokov štúdia 4

  Počet žiakov, ktorých možno prijať 30 / 1 trieda

  Profilové predmety slovenský jazyk a literatúra

  matematika

  Dátum prijímacích skúšok

  1. termín 14. máj 2018
  2. termín 17. máj 2018

  Podmienky prijatia

 • Riaditeľstvo Gymnázia Mateja Hrebendu

  pozýva

  rodičov a žiakov, budúcich uchádzačov o štúdium na Gymnáziu Mateja Hrebendu na

  MINIKURZ

  Prijímačky bez pochýb

  Minikurz Prijímačky bez pochýb sa uskutoční dňa 27.marca 2018 o 14.00 v budove Gymnázia Mateja Hrebendu v Hnúšti.

  Budúci študenti 4-ročného a 8-ročného štúdia sa tu zoznámia s formou a rozsahom prijímacích skúšok a vyskúšajú si riešenia vzorových úloh podľa požiadaviek zo slovenského jazyka a matermatiky.

 • Stredoškolská odborná činnosť je prvou vedeckou prácou študentov 3. alebo 7. ročníka. V prácach má študent ukázať, že je schopný získavať informácie z primárnych, sekundárnych a terciárnych zdrojov, zaujať vlastný postoj a vyjadriť sa k určenej primerane odbornej problematike. Dôležitou súčasťou celej práce je ústna prezentácia, kde sa môže používať výpočtová technika, rôzny obrazový materiál, grafy, tabuľky atď.

  V tomto školskom roku sa do Stredoškolskej odbornej činnosti zapojilo 21 prác žiakov 3. B triedy, ktorí si zvolili témy z rôznych oblastí. Do školského kola, ktoré sa konalo 28. 2. 2018 postúpilo 9 prác a do krajského kola, ktoré sa bude konať 6.4. 2018 v Lučenci, postúpili tieto práce:

Novinky

Kontakt

 • Gymnázium Mateja Hrebendu, ul. Hlavná 431, 981 01 Hnúšťa
  Hlavná 431, 981 01 Hnúšťa
 • 047 542 2301

Fotogaléria