Navigácia

O škole

Profil školy

História školy v skratke

 • 1931 -  výnos   č.83434  Ministerstva školstva a národnej osvety  ČSR – povolenie zriadenia Štátnej meštianskej školy v Hnúšti.

1. September  1933 – začiatok vyučovania v  Štátnej meštianskej škole v Hnúšti – škola má 3 triedy. Štúdium je spoplatnené.

 • 1. september 1939 -  škola má 7 tried – 280 žiakov aj z okolitých obcí od Čerenčian až po Tisovec , vyučuje sa dopoludnia aj popoludní.
 • 20. február   1946  - škola sa  sťahuje  do novostavby, v ktorej sídli dodnes.
 • Od 1.  septembra 1948  podľa zákona č. 95/1948 Zb. dostáva škola nový názov -  Stredná škola v Hnúšti.
 • 1. september 1953 -  spája sa národná škola so strednou školou a vzniká Jedenásťročná  stredná škola v Hnúšti – má 16 tried.
 • Od 1.januára  1961 –názov školy  sa mení na Stredná všeobecnovzdelávacia škola  v Hnúšti.
 • 1.septembra 1969 sa zo strednej všeobecnovzdelávacej školy   stáva gymnázium s humanitnou a prírodovednou vetvou.
 • 1. september 1993 -  otvorenie 1. ročníka osemročného štúdia
 • 8. marec 1996 -  Ministerstvo školstva SR prepožičiava škole čestný názov  Gymnázium Mateja Hrebendu
 • Projekty :  2004-2006  medzinárodný projekt Sokrates Príbehy vojny

                   2006-2008  medzinárodný projekt  Dreams and Teams

                   2010-2012 medzinárodný projekt Comenius  Od diktatúry k demokracii

                                2019 - 2020 Harpúna

                                                     DofE- medzinárodná cena vojvodu z Edinburgu

                                                     Educate Slovakia

                                                     eTwinning

                                                     Gymnázium č. 4 Čeboksary

                                                     Šťastná škola

                                                     Môžem, pomôžem

                                                     Rozbehni sa       

                                                     Ja Slovensko

                                                     Spolupráca s talianskou školou - Liceopoppi

                                                              Postcrossing

                  1.9.2018 – 85. výročie založenia školy

Bedmintonový klub pri Gymnáziu Mateja Hrebendu

 • Majstrovstvá sveta  školských  družstiev  v bedmintone– Sofia  - 2010
 • Majstrovstvá sveta školských družstiev v bedmintone – Menorka  -2008
 • Majstrovstvá sveta  školských  družstiev  v bedmintone – Malta -  2016

Počet žiakov : 107

Počet zamestnancov: 19

8.ročné a 4.ročné štúdium

Novinky

Kontakt

 • Gymnázium Mateja Hrebendu, Hlavná 431, 981 12 Hnúšťa
  Hlavná 431, 981 12 Hnúšťa
 • 047 542 2301

Fotogaléria